Budownictwo - Lokalizacja

Budownictwo - Lokalizacja

W module Budownictwo - Lokalizacja znajdziemy informacje:

- o złożonych wnioskach i wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,

- o złożonych wnioskach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydanych  w tym zakresie decyzjach.

w górę