Poziomy hierarchii metadanych

Poziomy hierarchii metadanych

Metadane są tworzone w odpowiedniej hierarchii. Różnica polega na zakresie do którego odnoszą się metadane:

- Zbiór danych – informacja ma zastosowanie do zbioru danych,

- Seria danych – informacja ma zastosowanie do zestawu zbioru danych,

- Usługa – informacja ma zastosowanie do usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz uruchamiania metadanych.

w górę