Udostępnienie strony

Udostępnienie strony

Po wybraniu szukanych metadanych, użytkownik może także udostępnić stronę za pomocą przycisku Udostępnij:

 udostepnij

Pojawiają się ikony portali społecznościowych Twitter - twitter i Facebook - facebook .

 

Po kliknięciu jednej z nich, użytkownik zostaje przeniesiony na portal na którym powinien się zalogować.

 

Logowanie do portalu Twitter:

twitter2

Logowanie do portalu Facebook:

facebook2

Po zalogowaniu do portalu, użytkownik udostępnia wybrany dokument metadanych.

w górę