Wyświetlanie informacji o atrybutach

Wyświetlanie informacji o atrybutach

Po wyświetleniu dokumentu metadanych możemy skorzystać z przycisku Podpowiedzi:

 podpowiedzi

Użycie tego przycisku pozwoli nam na uzyskanie informacji o atrybutach. Wystarczy ustawić kursor na danym atrybucie, a pojawia się informacja o nim:

identyfikacja danych metadane

w górę