Instrukcje

W poniższych załącznikach znajdziesz instrukcje do poszczególnych modułów:

w górę
Attachments:
Download this file (Instrukcja użytkownika - Budownictwo - Lokalizacja.pdf)Instrukcja użytkownika - Budownictwo - Lokalizacja2090 kB382 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Budownictwo Administracja.pdf)Instrukcja użytkownika - Budownictwo - Administracja1838 kB355 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Dane demograficzne.pdf)Instrukcja użytkownika - Dane demograficzne814 kB324 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - EGiB.pdf)Instrukcja użytkownika - Ewidencja Gruntów i Budynków2227 kB360 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Ewidencja mienia.pdf)Instrukcja użytkownika - Ewidencja Mienia1636 kB360 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią.pdf)Instrukcja użytkownika - Formy ochrony przyrody i gospodarka zielenią1363 kB331 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Geoportal metadanych.pdf)Instrukcja użytkownika - Metadane1959 kB373 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Inwestycje.pdf)Instrukcja użytkownika - Inwestycje614 kB387 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - JARC.pdf)Instrukcja użytkownika - Jarc8446 kB390 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Mapa akustyczna.pdf)Instrukcja użytkownika - Mapa akustyczna 1444 kB342 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Mapa zasadnicza.pdf)Instrukcja użytkownika - Mapa zasadnicza2200 kB352 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Ochrona środowiska.pdf)Instrukcja użytkownika - Ochrona Środowiska - Sprawy 1416 kB362 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Planowanie Przestrzenne.pdf)Instrukcja użytkownika - Planowanie Przestrzenne1512 kB338 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Pozwolenia wodnoprawne.pdf)Instrukcja użytkownika - Pozwolenia wodnoprawne1362 kB329 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Sport promocja turystyka.pdf)Instrukcja użytkownika - Sport, promocja i turystyka 1042 kB310 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Sprawy obywatelskie.pdf)Instrukcja użytkownika - Sprawy obywatelskie820 kB308 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Sprawy związane z porządkiem, czystością i gospodarką odpadami.pdf)Instrukcja użytkownika - Spr. związane z porządkiem, czystością i gosp. odpadami1050 kB314 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - usługa portalu edukacyjnego.pdf)Instrukcja użytkownika - Geoportal edukacyjny2229 kB335 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika - Zarządzanie Gminną Ewidencją Zabytków.pdf)Instrukcja użytkownika - Zabytki3026 kB482 Downloads
Download this file (Instrukcja użytkownika -Karta Informacyjna.pdf)Instrukcja użytkownika - Karta Informacji o środowisku i jego ochronie1353 kB303 Downloads