Edycja obiektów na formatce danych

Edycja obiektów na formatce danych

Formatki danych służą przede wszystkim do wprowadzania i wyświetlania danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejących obiektów.

Użytkownik przeprowadzający edycję, powinien mieć określone prawa do edycji właściwych obiektów.

Użytkownik systemu może edytować jedynie formatkę Uwagi do mapy.

w górę