Działki

Działki

Aby wyszukać działkę, użytkownik musi wejść do tablicy zawartości mapy, a następnie wybrać z menu Działki.

2 toc dzialki

Działki można wyszukiwać na dwa sposoby:

za pomocą wyszukiwania hierarchicznego

oraz za pomocą wyszukiwania opisowego.

W przypadku wyszukiwania hierarchicznego użytkownik wybiera z możliwej listy: Obręby, Arkusze Map oraz numer działki. Następnie naciska przycisk Szukaj.

2 dzialki hierarchiczne

Natomiast w przypadku wyszukiwania opisowego, należy w pustym polu wpisać opis działki.

Jeśli istnieje więcej działek z tym samym opisem, system wyszuka je wszystkie.

2 dzialki opisowe

Z wyświetlonej listy należy wybrać poszukiwaną działkę.

w górę