Współrzędne XY

Współrzędne XY 

W zakładce Współrzędne XY możemy sprawdzić współrzędne punktu w następujących układach: 

- Układ współrzędnych 2000 (strefa VI),

- Układ współrzędnych WGS84,

- Układ współrzędnych 1992,

- Układ współrzędnych 1965 (strefa V),

- Układ współrzędnych 1942 (południk 18ºE).

Poruszając kursorem w oknie mapy w zakładce Współrzędne XY możemy odczytać współrzędne w układzie 2000 (możemy zobaczyć je także u dołu mapy). Po chwili współrzędne zostają przeliczone na inne układy współrzędnych.

Użytkownik może także wprowadzić współrzędne punktu i przeliczyć je na współrzędne w innym układzie. W tym celu powinien wybrać odpowiedni układ z dostępnej listy i skorzystać z przycisku Przelicz wsp. z układu 2000 na bądź z przycisku Przelicz wsp. wybranego układu na 2000 (w zależności od tego z jakiego układu chce przeliczyć).

Np.

Przeliczamy wcześniej wprowadzony punkt na współrzędne w układzie 1992. Najpierw wpisujemy współrzędne w układzie 2000 w odpowiednie miejsce:

P130

Następnie wybieramy z rozwijanej listy wybrany układ współrzędnych:

P131

Po wybraniu układu współrzędnych, klikamy na przycisk Przelicz wsp. z układu 2000 na:

P132

Współrzędne zostają przeliczone.

Analogicznie można przeliczyć współrzędne w innym układzie na układ 2000.

w górę