O programie

O programie

 

Integralną częścią systemu MSZ-KIIP, jest aplikacja JARCv3 działająca w przeglądarce internetowej, umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie danych, ich analizę oraz generowanie raportów. Bardziej zaawansowanym użytkownikom posiadających uprawnienia aplikacja umożliwia tworzenie i edycję warstw składających się na mapy.

mapa katowic

w górę