Widok zbiorczy

Widok zbiorczy

Przy wyselekcjonowaniu pewnej ilości rekordów i wczytaniu ich do formatki danych możliwe jest za pomocą przycisku 23 przejście do zbiorczego widoku formatki danych.

1 widok zbiorczy

Po naciśnięciu klawisza, formatka zostanie przełączona do widoku zbiorczego rekordów:

1 widok zbiorczy 2

Działanie poszczególnych ikon jest identyczne do działania na formatce widoku pojedynczego rekordu.

Kolejne naciśnięcie ikony przejścia do widoku zbiorczego powoduje przejście do widoku pojedynczego rekordu.

w górę