Powiadamianie mailowo o artykule

Powiadamianie mailowo o artykule

Będąc na danym artykule mamy możliwość wysłania innemu użytkownikowi e-maila z odnośnikiem do wybranego artykułu, w tym celu wybieramy ikonę e-mail.

list1

 

Pojawia się okno.

list2

 

Należy wypełnić puste pola i nacisnąć klawisz wyślij.

list3

 

W ten sposób został wysłany e- mail do innego użytkownika z odnośnikiem do artykułu. Pojawia się komunikat:

P8

 

w górę