Zmiana stylu prezentacji forum

Zmiana stylu prezentacji forum

Aby zmienić styl prezentacji forum należy wybrać styl z predefiniowanej listy stylów następnie nacisnąć klawisz Zmień.

zmiana stylu jf corporate

zmiana stylu zmien

 Po kliknięciu Zmień styl forum został zmieniony.

zmiana stylu zmieniony

w górę