MPZP

Standard określony przepisami "Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej" oraz "Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego"

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
181. MPZP - Murcki-Szpital
 
 
179. MPZP - ul. Ceglana
Uchwała o przystąpieniu do MPZP:
Uchwała mpzp:
Rysunek:
Legenda:
Mapa podkładowa:
GML:
 
PROJEKTOWANE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
 
182. MPZP - Katowice Północ - Eko-Miasto
Uchwała o przystąpieniu do MPZP:
Projekt uchwały mpzp:
Rysunek:
Legenda:
Mapa podkładowa:
GML:
 
 
 
w górę