Dane ODGiK Katowice udostępnione bezpłatnie

 

Otwarte dane ODGiK Katowice udostępnione bezpłatnie:

 

WMS:http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_zbior_EGiB/MapServer/WMSServer?

WFS:http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_zbior_EGiB/MapServer/WFSServer?

 

Działki:*

Pobieranie pliku .SHP nastąpi po kliknięciu: Działki

Budynki:*

Pobieranie pliku .SHP nastąpi po kliknięciu: Budynki

* dane generowane są codziennie ok godz. 7.

 

w górę