Dane ODGiK Katowice udostępnione bezpłatnie

Otwarte dane ODGiK Katowice udostępnione bezpłatnie:

WMS:http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_zbior_EGiB/MapServer/WMSServer?

WFS:http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_zbior_EGiB/MapServer/WFSServer?

 

w górę