GeoOśrodek :: Katowice

Powrót


GEO-OŚRODEK to portal internetowy Urzędu Miasta Katowice w skład, którego wchodzą następujące serwisy:

  • Serwis Geodety – przeznaczony dla wykonawców prac geodezyjny, umożliwiający kompleksową obsługę prac geodezyjnych.

  • Serwis Rzeczoznawcy – przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, umożliwiający przeglądanie dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków po wcześniejszym wykupieniu wglądu do dokumentów.

  • Serwis Projektanta – przeznaczony dla projektantów i inwestorów umożliwiający kompleksową obsługę wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  • Serwis Narad Koordynacyjnych – przeznaczony dla przedstawicieli podmiotów władających sieciami oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych. Serwis służy do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  • Serwis Interesanta – przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, zbiorów danych i raportów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen nieruchomości oraz wypisów i wyrysów
    z operatu ewidencyjnego – planowane uruchomienie 2023 r.