GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

W dniu 9.12.2023r (sobota) od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa techniczna. Portal nie będzie dostępny.

Szczegółowe informacje
Informacja o kartach informacyjnych studzienek kanalizacyjnychZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych nie stanowią bazy danych GESUT i nie wchodzą w treść mapy zasadniczej. Karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych są dokumentem wykorzystywanym w procesie inwestycyjnym i stanowią dokumentację branżową. Karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych nie stanowią materiału zasobu i nie powinny być przekazywane wraz z operatem technicznym do pzgik. Jednocześnie wyjaśniam, iż archiwalny zbiór kart informacyjnych studzienek kanalizacyjnych jaki znajduje się w MODGiK w Katowicach zostaje zamknięty co tym samym oznacza, iż informacje w nim gromadzone nie będą podlegały aktualizacji. Uprzejmie prosimy o przekazywanie wraz z operatami technicznymi stanowiącymi wynik zgłoszonych prac geodezyjnych jedynie plik TXT przeznaczony do aktualizacji danych dot. studzienek kanalizacyjnych zawierający współrzędne X,Y oraz rzędną górna i dolną. 15 listopada 2022