GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

W związku z pracami serwisowymi logowanie do GeoOśrodka będzie zablokowane w dniach od 31.03.2023 od godziny 16.00 do 03.04.2023 do godziny 8.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Szczegółowe informacje
Informacja o kartach informacyjnych studzienek kanalizacyjnychZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych nie stanowią bazy danych GESUT i nie wchodzą w treść mapy zasadniczej. Karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych są dokumentem wykorzystywanym w procesie inwestycyjnym i stanowią dokumentację branżową. Karty informacyjne studzienek kanalizacyjnych nie stanowią materiału zasobu i nie powinny być przekazywane wraz z operatem technicznym do pzgik. Jednocześnie wyjaśniam, iż archiwalny zbiór kart informacyjnych studzienek kanalizacyjnych jaki znajduje się w MODGiK w Katowicach zostaje zamknięty co tym samym oznacza, iż informacje w nim gromadzone nie będą podlegały aktualizacji. Uprzejmie prosimy o przekazywanie wraz z operatami technicznymi stanowiącymi wynik zgłoszonych prac geodezyjnych jedynie plik TXT przeznaczony do aktualizacji danych dot. studzienek kanalizacyjnych zawierający współrzędne X,Y oraz rzędną górna i dolną. 15 listopada 2022