GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

W dniu 9.12.2023r (sobota) od 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa techniczna. Portal nie będzie dostępny.

Szczegółowe informacje
Zmiana Regulaminu korzystania z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.Wydział Geodezji informuje, iż z dniem 7 lipca 2023 r. uległ zmianie Regulamin korzystania z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: (https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/News/Attachments/1017/Regulamin.pdf) W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany: • zmiana w treści § 3 ust. 2, • w § 3 dodano ust. 4 w nowym brzmieniu, • w § 3 ust. 14 dodano lit. h, • w § 6 dodano ust. 3. Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian. 11 lipca 2023Regulamin