GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

Szczegółowe informacje
Włączenie kontroli plików tekstowychZ dniem 10.10.2023r. uruchomiona zostanie kontrola przekazywanych przez wykonawców plików tekstowych, służących do aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z powyższym, prosimy o dołączanie do zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych plików tekstowych o strukturze zgodnej ze wskazaną w dokumencie pn. Informacje dotyczące zgłaszanej pracy geodezyjnej.9 października 2023