GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

Podgląd formularza - edycja nie jest możliwa

Wypełnij dokładnie poniższe pola. Czytaj wskazówki i stosuj się do nich, by uniknąć błędów.
Dane użytkownikaKreator
Użytkownik/login

Użytkownik/login
 Wprowadź w pole tekstowe login, czyli Twoją nazwę użytkownika, której będziesz używać zawsze podczas logowania do portalu. Nazwa użytkownika musi się składać z minimum 8 znaków, dozwolone znaki: a-z A-Z 0-9 (bez polskich), oraz podkreślenie '_'
Hasło

Hasło
 Wprowadź hasło, za pomocą którego będziesz się logować do portalu. Hasło musi składać się z conajmniej 8 znaków.
Powtórz hasło

Powtórz hasło
 Potwierdź hasło.
Kod rejestracyjny

Kod rejestracyjny
 Wprowadź kod rejestracyjny otrzymany z Urzędu Miasta.
Zabezpieczenie

ZabezpieczenieJest to zapezpieczenie przed niechcianymi automatami. Wpisz znaki, które widzisz na obrazku, wielkość liter nie ma znaczenia.