O projekcie

 

 

Portal GeoOśrodek Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice

 https://emapa.katowice.eu/geoosrodek/

 

 Mapy Katowice dla Ukrainy:

Wersja UA:

https://emapa.katowice.eu/mszkiip/mapa/ua/

Wersja PL:

https://emapa.katowice.eu/mszkiip/mapa/pl/ 

 

Otwarte dane ODGiK Katowice udostępnione bezpłatnie:

WMS:

https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WMSServer?

WFS:

https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WFSServer?

Działki:

Pobieranie pliku .SHP nastąpi po kliknięciu: Działki

Budynki:

Pobieranie pliku .SHP nastąpi po kliknięciu: Budynki

Osnowa szczegółowa:

Pobieranie pliku .XLS nastąpi po klinięciu: Osnowa pozioma

Pobieranie pliku .XLS nastąpi po klinięciu: Osnowa wysokościowa

 
  

Projekt „Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” Dane

 

Projekt „Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” (MSZ-KIIP) zgłoszony przez Miasto Katowice do procedur konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, uzyskał współfinansowanie kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne. Wartość projektu wynosi 13 998 483,50 złotych. W 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie 50 % kosztów kwalifikowanych projektu ze środków unijnych, pozostałe 50 % stanowi wkład własny Miasta Katowice.

Prezentacja MSZ-KIIP

 

 

Zakres, rezultaty i produkty projektu


Budowa MSZ-KIIP ma na celu modernizację i rozbudowę istniejącej w mieście infrastruktury przetwarzania informacji przestrzennej, a także podniesienie efektywności pracy Urzędu, wpłynie na przejrzystość informacji oraz spowoduje zwiększenie dostępu do informacji dla obywatela. Realizacja projektu spowoduje redukcję kosztów aktualizacji i przetwarzania danych, a także będzie ważnym elementem promocyjnym miasta.


Efektem wdrożenia MSZ-KIIP będzie funkcjonowanie zbiorów danych przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za pomocą uruchomionych serwisów systemowych i geoportali. Informacje przestrzenne będą udostępnianie w formie elektronicznej komórkom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta oraz mieszkańcom Katowic, a także jednostkom życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego.


W ramach projektu stworzone zostaną dziedzinowe serwisy systemowe o charakterze wewnętrznym, skierowane na wsparcie obsługi poszczególnych zadań publicznych Miasta, jak:


- serwis udostępniania i obsługi geodezyjnych referencyjnych baz danych,
- serwis zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej,
- serwis monitoringu, planowania przestrzennego, rewitalizacji i inwestycji,
- serwis zarządzania i ochrony środowiska,
- serwis zarządzania nieruchomościami,


oraz powszechnie dostępne za pomocą przeglądarki internetowej geoportale:

- portal obsługi obywatela,
- geoportal inwestycji,
- geoportal sportu, promocji i turystyki,
- geoportal edukacyjny,
- geoportal metadanych.


Cele projektu

MSZ-KIIP będzie stanowić miejską strukturę serwisów systemowych i geoportali opartych o lokalizację informacji przyporządkowaną dla konkretnego miejsca w przestrzeni, zapewniając dodatkowo osiągnięcie następujących celów:

- usprawnienie procesów realizacji zadań publicznych poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
- integracja systemów referencyjnych baz danych geoprzestrzennych z innymi ważnymi, z punktu widzenia potrzeb użytkowników zbiorami dla łatwej adaptacji do zmieniających się potrzeb,
- dostarczanie zintegrowanych danych geoprzestrzennych wraz z systemowymi możliwościami ich udostępniania, wymiany, aktualizacji i analizy w oparciu o wiarygodne i aktualne dane, zbudowanie systemu MSZ-KIIP zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy INSPIRE jako węzła infrastruktury informacji przestrzennej pozwalającego na wzajemną wymianę i dostęp do informacji przestrzennej prowadzonej przez Urząd Miasta Katowice dla jednostek organizacyjnych katowickiego samorządu oraz administracji rządowej, jednostek społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych,
- usprawnienie kontaktów z klientami – mieszkańcami, obywatelami,
- zorganizowanie i uporządkowanie zbiorów informacji w oparciu o czynnik lokalizacyjny – integrując opis zjawisk i obiektów z położeniem w przestrzeni geograficznej miasta oraz dostarczając narzędzi dla wizualizacji danych, ich analizy, interpretacji, a w efekcie lepszego ich zrozumienia.


Użytkownicy Systemu

 

System MSZ-KIIP uwzględnia 2 grupy użytkowników:

Użytkownicy wewnętrzni:

- pracownicy Urzędu Miasta Katowice
- pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowic
- jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, którym zapewniono dostęp do pełnego zakresu funkcji oraz danych Systemu

Użytkownicy zewnętrzni:

- instytucje gospodarcze
- instytucje naukowe
- instytucje edukacyjne
- instytucje społeczne
- obywatele, a w szczególności mieszkańcy miasta Katowice.

 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU - KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostępu do spersonalizowanych treści
i funkcjonalności systemu MSZ-KIIP (np. autotesty), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym Pan/Pani zażąda usunięcia swojego profilu.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności systemu MSZ-KIIP (np. autotestów).
W przypadku chęci skontaktowania się z administratorem serwisu, konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

w górę

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem