Plany miejscowe, Studium, Dokumenty Planistyczne

Plany Miejscowe, Studium, Dokumenty Planistyczne przechowują informacje dotyczące:

wektorowej, wraz z opisem atrybutowym formy obszarów (granic obowiązywania) archiwalnych i obowiązujących planów miejscowych, granic wydzieleń przestrzennych o odrębnych ustaleniach, pozostałych obiektów przestrzennych stanowiących treść planu,

- wektorowej, wraz z opisem atrybutowym formy granic sporządzenia studium, granic wydzieleń przestrzennych o odrębnych kierunkach zagospodarowania, pozostałych elementów przestrzennych studium,

- wektorowej formy obiektów przestrzennych stanowiących treść dokumentów planistycznych (prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, opracowania ekofizjograficzne, analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ocena aktualności planów miejscowych i studium oraz inwentaryzacji urbanistycznej),

- tekstów uchwał (treść dokumentu),

- tekstów studium,

- tekstów dokumentów,

- rysunków rastrowych planów (załącznik graficzny do uchwały),

- rysunków rastrowych.

Adresy usług WMS i WFS.

mpzp

adres usługi WMS: https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/MPZP/MapServer/WMSServer

adres usługi WFS: https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/MPZP/MapServer/WFSServer

studium

adres usługi WMS: https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/Studium/MapServer/WMSServer 

adres usługi WFS:  https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/Studium/MapServer/WFSServer

w górę

Odwiedza nas 577 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem