Zarządzanie i ochrona środowiska

 W zakresie ochrony środowiska portal prezentuje informacje dotyczące:

 

 Obsługi spraw dotyczących ochrony środowiska

 Dostępne są informacje dotyczące następujących zgłoszeń oraz wydawanych decyzji:

- pozwolenia wodnoprawne – decyzje

- zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

- pozwolenia na wprowadzenia gazów i pyłów do atmosfery – decyzje

- rekultywacja gruntu – decyzje

- pozwolenia zintegrowane – decyzje

- zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

- środowiskowe uwarunkowania – decyzje

Ww. obiekty posiadają informacje opisowe oraz interpretację geometryczną. Geometria obiektów generowana jest na podstawie nr działki bądź adresu.

 

 Ewidencji form ochrony przyrody

 W systemie ewidencjonowane są następujące formy ochrony przyrody:

 - Pomniki przyrody

 - Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

 - Stanowiska dokumentacyjne

 - Parki krajobrazowe

 - Parki narodowe

 - Rezerwaty przyrody

 - Użytki ekologiczne

Pomniki przyrody i Stanowiska dokumentacyjne mają geometrię typu punktowego, pozostałe obiekty na mapie są obszarami.

 

 Obsługi spraw dotyczących gospodarki zielenią

 Dla zarejestrowanych wniosków wydawane są decyzje dotyczące zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Dostępne są ogólne informacje tj. ilość drzew/krzewów usuwanych, przyczyny usuwania oraz ilość drzew do nasadzenia i terminy nasadzeń.

 

 

 Obsługi spraw dotyczących gospodarki odpadami

 Dla zarejestrowanych wniosków wydawane są decyzje dotyczące zezwoleń na wytwarzanie, transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Dostępny jest również rejestr Podmiotów, zajmujących się w/wym rodzajem działalności.

 Ewidencjonowane są również Punkty zbiórki selekcjonowanych odpadów. Oprócz lokalizacji na mapie dostępne są informacje o godzinach otwarcia punktu, rodzajach i kodach zbieranych odpadów.

 

Odnalezienie punktów zbiórki odpadów selekcjonowanych oraz pomników przyrody:

ochrona srodowiska punkty zbiorkipomniki

 

 Udostępniania wykazu kart informacyjnych o środowisku

 Podstawowe informacje dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi są udostępniane obywatelom. Dotyczą one m.in. następujących zagadnień (obiektów systemu):

- Wnioski i decyzje dot. pozwoleń wodnoprawnych

- Wnioski i decyzje dot. wprowadzania pyłów i gazów do atmosfery

- Wnioski i decyzje dot. środowiskowych uwarunkowań

- Wnioski i decyzje dot. usuwania drzew i krzewów

- Wnioski i decyzje dot. pozwoleń zintegrowanych

- Wnioski i decyzje dot. rekultywacji gruntu

- Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

- Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery

Karty Informacyjne oprócz danych opisowych, których zakres reguluje odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów, posiadają interpretację geometryczną na mapie, tożsamą z działką (działkami) dla których prowadzona była dana sprawa.

w górę

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem