Pomiń łącza nawigacji.

Identyfikacja

Funkcja, która pozwala na wyświetlenie informacji o elementach znajdujących się w wybranym przez nas punkcie. Informacje dotyczą tylko tych warstw, które są "odhaczone" w formatce Legenda i są wyświetlane w formatce Wyniki. Kliknięcie „odhaczenie” któregoś z elementów w tej formatce powoduje jego zaznaczenie na mapie: