Pomiń łącza nawigacji.

Rysuj

pozwala na narysowanie obszarow robót lub  tymczasowe narysowanie grafiki w oknie przeglądarki (np. w celu wydrukowania sobie mapy z odpowiednimi adnotacjami). Dokładne działanie tej funkcji opisane jest w rozdziale Narzędzia.