Pomiń łącza nawigacji.

Przeglądarka mapowa

W celu uruchomienia przeglądarki mapowej należy wybrać z menu kafelkę o nazwie "Serwis mapowy", a następnie wybrać kafelkę z interesującym nas rodzajem serwisu mapowego
 
Uruchomiona zostanie przeglądarka mapowa:
 
 
Przeglądarka służy do podglądu mapy, jak również przy zgłoszeniu do wyselekcjonowania i wybrania interesujących nas działek bądź punktów osnowy.
 
W górnym prawym rogu można wybrać projekt mapy jaka ma być wyświetlana (w zależności od ustawień):