Pomiń łącza nawigacji.

Rejestracja

Istnieje możliwość pobrania wniosku o rejestrację w portalu na stronie portalu w dziale "Dla interesantów i geodetów":
Z wypełnionym wnioskiem należy skontaktować się z urzędem w celu zawarcie umowy oraz otrzymania indywidualnego kodu rejestracyjnego.

W celu rozpoczęcia rejestracji należy wybrać kafelkę o nazwie "Rejestracja".

Podczas rejestracji należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola.

Uwaga: Nie ma możliwości zarejestrowania się w portalu GeoOśrodek bez podpisania wcześniej umowy z Urzędem miasta oraz otrzymania indywidualnego kodu rejestracyjnego.

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól należy kliknąć na klawisz "Zarejestruj".

Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, użytkownik zostanie stworzony i ukaże się komunikat:

"Twoje konto zostało utworzone. Teraz możesz się już zalogować i wysyłać zgłoszenia."

Jeśli natomiast formularz zawiera błędy, lub wymagane pola nie zostaną wypełnione, zostanie pokazany stosowny komunikat kolorem czerwonym. W przypadku niewypełnionych wymaganych pól formularza, pojawi się przy nich czerwona gwiazdka. *