Pomiń łącza nawigacji.

Oddalenie - Zmniejszenie mapy

Funkcja pozwala na oddalenie (zmniejszenie skali) mapy. Im mniejszy obszar zostanie zaznaczony tym większa będzie skala pomniejszanej mapy. Możliwe jest również wykorzystanie scrolla z myszy do pomniejszenia obszaru.Pojedyncze kliknięcie bez zaznaczenia obszaru spowoduje dwukrotne zmniejszenie skali mapy ze środkiem w punkcie kliknięcia:
 
 
Mapa zostanie pomniejszona: