Pomiń łącza nawigacji.

Przesuwanie

Funkcja pozwala na przesuwanie mapy przy zachowaniu obecnej skali. Po kliknięciu ikony należy kliknąć w wybranym punkcie mapy, przytrzymując lewy przycisk myszy "przesunąć" mapę o żądaną odległość i poczekać na ponowne załadowanie mapy: